15 jul. 2010

L'OPORTUNITAT DE CADA MOMENT

El coneixement astrològic s'ha anat construint en l'esdevenir dels temps mitjançant dues sinergies desenvolupades en sentit convergent. D'una banda, gràcies al poder d'observació de l'ésser humà i de l'altra, gràcies a la seva saviesa, assolida més enllà del coneixement empíric i objectiu ... per la seva capacitat de reflexionar i discernir.Els fets històrics associats a posicions planetàries i els seus aspectes entre si estudiats en uns àmbits de l'astrologia, indiquen que les tendències energètiques que influeixen en cada moment es van repetint en el temps obeint unes pautes cícliques.

Aquest fenomen es constata també en l'àmbit més personal i íntim de cada persona descrivint els reptes, sovint redundants, als quals ens enfrontem en el curs de la nostra vida.

Es diu així, que l'ésser humà migra seu coneixement i saviesa d'una experiència corporal a una altra, atenent a un ordre d'evolució que el guia.

La posició dels astres, els seus cicles i aspectes, indiquen una pauta de temps, com una mena de marcadors, on s'hi observa i comprova que aquest ordre existeix, però... EN ELS SEUS CICLES, NO ES REPETEIX TOT DE LA MATEIXA MANERA, sempre hi ha alguna posició que varia ...els astres MAI PREDESTINEN... només PREDISPOSEN, de tal manera que A CADA MOMENT DE LA VIDA D'UN ÉSSER, COM TAMBÉ D'UN COL.LECTIU, EXISTEIX L'OPORTUNITAT '...D'OPTAR ...' PER UNA RESPOSTA DIFERENT davant d'una 'semblant' inclinació.La comprensió d'aquests matisos i detalls, revela la nostra permanent oportunitat d'evolució. Observar la vida amb aquest enfocament, transforma cada moment en un acte continu de realització i creativitat capaç de fer que observis la teva realitat present i futura d'una manera més positiva i constructiva. Tingues doncs confiança, disposes de tot el temps possible dins tel 'teu' univers, el passat ja és enrere, i ets en un continu present.