27 ago. 2009

NOMÉS... ALÈNo cristià o Jueu o musulmà, no hindú
Budista, sufí, o zen. No una religió

o sistema cultural. Jo no sóc d'Orient
o l'Oest, no dels oceans o de la terra, no natural o eteri, no
compost d'elements en absolut. Jo no existeixo,

No sóc una entitat en aquest món o en el següent,
no descendeixo d'Adam i Eva o qualsevol altre

origen de la història. El meu lloc és sense lloc, un rastre
del rastre. Ni cos ni ànima.

Jo pertanyo a la persona estimada, he vist els dos
món com un de sol i que una trucada a conèixer ,

primer, últim, exterior, interior, només que
sent alè, respiració humana.

Rumi


Versió en anglès.

Not Christian or Jew or Muslim, not Hindu
Buddhist, sufi, or zen. Not any religion

or cultural system. I am not from the East
or the West, not out of the ocean or up

from the ground, not natural or ethereal, not
composed of elements at all. I do not exist,

am not an entity in this world or in the next,
did not descend from Adam and Eve or any

origin story. My place is placeless, a trace
of the traceless. Neither body or soul.

I belong to the beloved, have seen the two
worlds as one and that one call to and know,

first, last, outer, inner, only that
breath breathing human being.


Rumi

No hay comentarios:

Publicar un comentario